Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo výsledky tradičního průzkumu, který odhaluje, jaké státy nám jsou sympatické.

Není překvapující, že nejvíce se nám líbí Slovensko. Náš východní soused jasně vede žebříček sestavený podle sympatií. Poměrně vysoké sympatie vyvolává také sousední Rakousko.

Velmi dobře Češi vnímají Velkou Británii, Maďarsko, Řecko, Francii, Norsko a Švédsko. I přes to, že k nám posílají odporné potraviny, tak si pořád dobře vedou a máme je vlastně rádi – ano, řeč je o Polsku. Nutno ale dodat, že Polsko si v předešlých průzkumech stálo lépe než letos.

V dalším sledu jsou země, které byly sympatické alespoň pro polovinu oslovených respondentů. Do této skupiny patří USA, Německo, Japonsko a Brazílie.

Pak tu máme země, kde převažují antipatie. Moc nemusíme státy jako Indie, Ukrajina a Rusko. Mezi státy, které v nás vyvolávají spíše negativní představy, patří také Izrael.

A pak jsou tu země, které Češi vnímají velmi negativně. Jedná se o země, kde probíhá válka, často založená na náboženské ideologii. Jsou to země, odkud do Evropy proudí velké procento emigrantů – jedná se o Irák, Afghánistán a Sýrii. V této skupině států se umístil také Írán.