Kyklop pravidelně vystupuje a čas si najde i na charitu. Objeví se třeba na prvním večírku na podporu dobré věci, který bude určen pro Duhovou školku. Tato školka se učí integrovat postižené děti mezi zdravé, co je velmi vzácná myšlenka. „Právě proto jsme se rozhodli podpořit tuto MŠ. Začlenění postižených dětí do kolektivu zdravých je velmi důležité pro obě strany – děti se naučí, že všichni jsme si rovni, děti handicapované nebudou mít pocit, že jsou již od malička vyčleněny z kolektivu,“ vysvětluje za organizátory akce Jiří Kotáb. Večírek se bude konat 21. 11. 2015 v klubu E99 na Stodolní ulici a všichni jsou srdčně zváni.