Jiný kraj, jiný mrav. To, co Evropanům může připadat zvrácené, je v islámské tradici chápáno jako projev úcty.

Svátek oběti muslimům připomíná Ibrahímovu oběť berana. Při svátku muslimové podřezávají zvířata a modlí se k Alláhovi.

Může nám to připadat šokující, ale je to výraz náboženské úcty. Pro muslimy je to podobně silný zážitek, jako když křesťané o Velikonocích jdou na mši do kostela.

Někdy během svátku Íd al-adhá jde o život nejen zvířatům, ale i řezníkům. Podříznout velkého velblouda není úkol pro nezkušené, jak dokazuje toto video z Pákistánu.