Alžběta se stala britskou královnou po smrti jejího otce Jiřího VI. a vzhledem k věku její matky, která se dožila 102 let, ji pár dní na trůně nejspíš ještě čeká.

Tohle je dalších 6 věcí, které jste o ní zatím nevěděli.

1. Za dobu své vlády poznala 18 premiérů své země a 15 amerických prezidentů.

2. Její nástupnictví na trůn (v pouhých 27 letech) nebylo vůbec pravděpodobné, a to především s ohledem na fakt, že byla až třetí v pořadí. Po svém strýci Eduardovi a otci Jiřím. Kralování jejího strýce však netrvalo dlouho, protože se oženil s dvakrát rozvedenou ženou a na trůn musel abdikovat.

3. Už od dětství milovala skauting a do dnešní doby toto hnutí podporuje a od roku 1952 je patronem Skautské asociace.

4. Se svým budoucím manželem Philipem, princem řeckým a dánským, si dlouhé tři roky jenom dopisovala. Nutno podotknout, že to byl její vzdálený příbuzný.

5. Za svou lásku musela bojovat. Philip byl totiž jiného vyznání, bez finančních prostředků a proslýchalo se, že některé jeho sestry se dokonce provdaly za německé fašisty.

6. Mnozí se oprávněně obávají, že po její smrti dojde k úplnému rozpadu Commonwealthu – sdružení bývalých dominií, kolonií a zámořských území Británie, jejichž součástmi jsou i významné země, jako je Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland. Ty dodnes považují královnu i za svoji svrchovanou vládkyni. Členské státy totiž nepřísahaly věrnost jejím následovníkům.