Úplněk, který nastane 16. 9., bude jedním z nejemotivnějších za poslední dobu. Lidé mohou cítit silné spojení s vesmírem. Jeho vliv si však pohraje s naší intuicí. Budeme působit jako silně emotivní až přecitlivělí, a to dokonce i ti, kteří se emocemi nenechají ovládat často.

Dáme průchod vnitřním strachům a obavám, které se po delší období ukrývaly v našem nejhlubším nitru. Na povrch vyplují dlouho potlačované emoce a otevřeny budou všechny staré rány. Toto období pro nás může být poněkud bolestivým a budeme mít sklony k podléhání iluzím, abychom se ubránili citové újmě. Pokud pocítíme že emoce přichází a snaží se zatemnit naši mysl, stejně tak jako kouřový stín bude zatemňovat lunu, musíme s ní bojovat a zatlačit ji zpět do hlubin naší mysli.

Psychicky labilní jedinci mohou zaznamenat zvýšené pocity úzkosti a deprese. Ti se sklony k návykovosti budou mít dokonce tendence podléhat předávkování. Sebemenší podnět může vést například k přejídání nebo jiné formě sebepoškozování. Silné vlny emocí jsme mohli cítit již od počátku týdne. Nahromaděné v našich útrobách jsou připravené na explozi jako vyvěrající láva valící se z našeho nitra.

Musíme si dát tedy pozor na unáhlené závěry a na svoje činy a jednání. Pokud se necháme strhnout vlastním egem, mohlo by nás to dostat do zbytečných potíží. Ať již budeme jakkoliv napojeni na negativní energie, nenechme se jimi ovlivnit. Zůstaňme pevně nohama na zemi a především umírněni. Tento úplněk by nás měl naučit pokoře, trpělivosti a souladu s vesmírem.

V období okolo kouřového úplňku je dobrým řešením klást větší důraz na relaxaci a uvolnění stresu. Mohou pomoci dechová cvičení, odpočinek s knihou nebo procházky přírodou. Jakýkoliv kontakt s přírodou je ideálním řešením. Doporučujeme se vydat do kempu mimo civilizaci, kde se vyhneme kontaktu s lidmi a předejdeme tak zbytečným konfliktům, které by mohly pramenit z našeho rozpoložení. Vydejme se vstříc pustině a načerpejme svou ztracenou energii zpět.

Toto období je také považováno v mnoha směrech za zlomové, úplněk bude vyvrcholením jednoho období, které povede k další etapě. Gejzír tryskajících emocí bude tedy v jistém směru nápomocen k odstartování nových, perspektivnějších začátků.