Česká komora architektů si uvědomuje, že v Praze nastala patová situace. Proto se uskutečnil kulatý stůl, ke kterému byla přizvána také zastupitelka pro pořízení územního plánu Petra Kolínská.

Po složitém jednání vznikl dokument, který chtěla komora pustit do světa. Ale Petra Kolínská chtěla nějaké pasáže měnit a jiné vypustit zcela. Komora ale tlak na cenzuru ustála a zprávu chce vydat v nezměněné podobě.

Kulatý stůl mezi komorou architektů a Petrou Kolínskou vznikl jako reakce na napjatou atmosféru po odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Romana Kouckého a odchodu vedoucího týmu metropolitního plánu. Bohužel, jednání složitou situaci neuklidnilo.

Tzv. metropolitní plán se připravuje od roku 2013 a po dokončení návrhu jej čeká série projednávání podle stavebního zákona. Tato projednávání budou trvat několik let v závislosti na počtu podaných připomínek a námitek.