Svatba je společenskou událostí, na kterou se těší nejedni rodiče a prarodiče. I když se může zdát, že uzavírání sňatků je v dnešní moderní době přežitek, vůbec tomu tak není – v roce 2016 byla v České republice prolomena hranice 50 tisíc uzavřených manželství.

Moderní doba se projevuje spíše tím, kolik jsou lidé ochotni do svatby investovat. Z průzkumu Poštovní spořitelny vyplynulo, že Češi by nejčastěji za svatbu zaplatili 30 až 50 tisíc korun, necelá pětina dokonce dává přednost obřadu na úřadě a bez přítomnosti hostů.

„Když chtějí páry ušetřit, mohou zvolit cestu nejmenšího odporu, tedy obřad na radnici v místě bydliště s obědem v nejužším okruhu rodiny či přátel. V tom případě je částka do deseti tisíc reálná. Tuto možnost volí až 36 % respondentů,“ říká Přemysl Hanzelka, ředitel Poštovní spořitelny. V dnešní době se páry zaměřují více na to, aby si svatbu užily a nepřistupují k ní jako k povinnosti vůči svým příbuzným.

To potvrzuje i rodinný terapeut Juraj Žáček: „Setkávám se s módou levnějších, méně okázalých svateb. Svatební obřad je chápán jako něco, co je třeba si užít, ne protrpět, už nejde o sehrání nutného představení pro co nejširší příbuzenstvo. Nosí se jednoduchost, přirozená radost a svoboda. Lidé už pochopili, že nabubřelé veselky nejsou to pravé ořechové. Mladí lidé čím dál tím více dávají na vlastní cítění.“