Šokující příručka doslova mění dosavadní standardy výchovy dětí. Orgán ministerstva si slibuje od nové metodiky, že teenageři se budou zodpovědněji zapojovat do svého života a určí si tak, jak jejich život bude vypadat. Jedná se o velmi liberální postup, který má však své odpůrce.

Jaké změny se týkají nového dokumentu? Kurátoři si stěžují, že je to zcela proti pokynům ohledně jiných zákonů. Ministerstvo však příručku brání a domnívá se, že to bude jen ku prospěchu dítěte a jeho vývoje. Chtějí tak děti více motivovat. Přečtete si následující body metodiky a udělejte si o tom názor sami.

  • Umožnit dětem, co chtějí dělat. Např. pokud se dítě rozhodne brát drogy, mělo by mu to být umožněno.
  • Nelíbí-li se dospívajícímu ve výchovném zařízení, kam jej poslal soud, může z něj bez problému odejít. Statisticky není dokázáno, že by kvůli tomu bylo více dospívajících na ulicích.
  • Dítě nad 15 let nemá být tlačeno do školy, na kterou nechce, a v podstatě nemusí vůbec chodit do školy, pokud to není jeho přání. Totéž se týká práce
  • Názor dítěte by měl být zcela respektován. Dítě je strůjcem svého života, a hlavně v tomto období života. Netolerance jeho postoje může vést v určitém věku k daleko závažnějšímu ohrožení jeho příznivého vývoje.
  • Rodič by neměl poškodit dítě svými tužbami. Pokud dítě ukončilo povinnou školní docházku, rodič nemá dítěti zasahovat do života svými plány na jeho budoucnost.
  • Podle sociálněprávní ochrany dětí se s dítětem nemá zacházet jako s objektem. Má být rovnocenným partnerem.
  • Pokud chce dítě žít např. ve squattu, měla by se tolerovat jeho životní cesta a jeho představa o bydlení a životě jako takovém.