Trendy tagy Extra Host (pořad) Čauky lidi Hubnete s nami Zlaté glóby 2021

Nejnovější kauzy

Kauza Čapí hnízdo: Trestní stíhání premiéra Babiše bylo zcela zastaveno

Zdroj: archiv
POLITIKA
Státní zástupce zastavil stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. V pátek to oznámilo městské státní zastupitelství v Praze, které rozeslalo tiskovou zprávu. Již na počátku září se objevila informace, že státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil na kauzu právní názor.

„V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce z následujících důvodů. Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie. Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik. Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ uvedl Městský státní zástupce v Praze Martin Erazím v tiskové zprávě.

Podle státního zástupce Erazíma jde o problematiku výkladu pojmu malý a střední podnik. „Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ shrnul Erazím s tím, že v kauze personální propojení nehrálo roli a Čapí hnízdo tak bylo posouzeno jako nezávislý podnik.

Erazim prý řešil fakt, zda podal obžalobu v podobném právním stavu. Jeho odpověď zněla, že v tomto i podobném případě ne. „I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu ‚malý a střední podnik‘ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety. Proto jsem se v rámci aprobace ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce,“ vysvětlil.

Rozhodnutí se může ještě změnit. Pražští žalobci své rozhodnutí po nabytí právní moci předají nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který v případě pochybností má možnost toto rozhodnutí zvrátit.

Babiš již dříve tvrdil, že kauza je vykonstruovaná a jejím cílem je ho poškodit. Zajímavostí na celé věci je skutečnost, že státní zástupce Jaroslav Šaroch, který se kauzou zabýval, změnil svůj názor.

Související články

Další články