Už téměř čtyři dekády patří České, dříve Československé televizi nedělní ráno dětem. 4. 1. 1981 byl totiž odvysílán první díl Studia Kamarád, které po celou dobu své existence vystřídalo řadu názvů – Studio Rosa, Pohádková půda nebo Hřiště 7.

V době svého vzniku bylo Studio Kamarád v Československé televizi prvním uceleným pásmem pro děti. Převratné bylo v tom, že děti přímo zapojovalo do svého programu a zaměřovalo se na situace, které prožívaly v běžném životě.

Původní pořad moderovali Jiří Chalupa a Lenka Vavrinčíková. Chalupa je také jedním z autorů celého konceptu. Studiu Kamarád se podle něj tehdy nevyhnuly ani politické tlaky, i když nebyly tak silné jako u vysílání pro dospělé.

Důležitými průvodci pořadem byly kromě moderátorů i dnes již ikonické loutky Jů a Hele, k jejichž popularitě nepochybně přispěly i hlasy herců Jiřího Lábuse a Oty Jiráka. Nesmíme zapomenout ani na záškodnického Mufa, jemuž propůjčila hlas Jana Synková.

Nebyli to ale jen Jů a Hele, koho děti mohly v průběhu let v pohádkovém pásmu potkat. Kromě nich se v pořadu objevil například i Hary Šoumen nebo Tryskomyši.

Studio Kamarád bylo částečně inspirováno americkými televizními pořady Sesame Street a Muppet Show, protože ty sklízely nevídaný úspěch u těch nejmladších diváků.