„Dlouhodobě podporujeme projekty, které zvyšují povědomí o bezpečné jízdě, pravidlech provozu a pomáhají předcházet autonehodám, jejichž počet se pohybuje okolo sto tisíc případů za rok. Tato kampaň edukuje i důležitou skupinu mladých řidiček a řidičů a upozorňuje na nejčastější chyby za volantem, které způsobují zbytečná zranění a škody,“ komentuje spolupráci Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a dodává: „Věřím, že i díky podobným projektům se bezpečnost a ohleduplnost na silnicích může podařit zvýšit.“

Johnym Machettem (vlastním jménem Jonáš Čumrik) na klipu spolupracoval i další hudebník jménem ProGram, což je hudební alterego muzikanta Jordana Haje. Režie klipu grafickým pojetím i kostýmy stylizovaného do 80. let 20. století se ujal právě Haj společně s Givinarem Křížem, kteří společně tvoří již dlouholetou režisérskou dvojku. Hlavní fáze projektu Hlavně bezpečně byla spuštěna v květnu 2018 se zveřejněním webových stránek www.hlavnebezpecne.cz a potrvá až do ledna 2019.

Cílem kampaně Hlavně bezpečně je upozornit na pochybení všech účastníků silničního provozu. Projekt cílí nejen na největší skupinu řidičů osobních automobilů, ale i na profesionální řidiče, chodce, cyklisty, seniory, děti a rodiče. Kampaň má ambice prostřednictvím všech typů médií včetně televizních spotů, tiskové reklamy, online reklamy a pořádaných eventů zasáhnout miliony obyvatelů České republiky, kteří se na tuzemských komunikacích denně pohybují a měly by ne vždy jednoduchá, ale o to důležitější pravidla dodržovat.