Nechte stranou všechny myšlenky, co by kdyby, a zavzpomínejte s námi na zásadní myšlenky člověka, jehož refrény si mladí lidé broukají ještě dnes!

1. „Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.“

2. „Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.“

3. „Jediný prostředek, jak život snést – považovat ho za krásný.“

4. „Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti…“

5. „Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“

6. „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“

7. „Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“

8. „Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.“

9. „Láska je odpověď.“

10. „Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi.“