Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Výměna manželek 2021 Český lev 2021

Nejnovější kauzy

Je váš kotel pomalu a jistě na odpis? Pražská ply­nárenská aktu­álně nabízí příspěvek až 10 tisíc korun na výměnu starého plynového kotle

Výměna kotle
Pražská plynárenská aktuálně nabízí příspěvek až 10 tisíc korun na výměnu starého plynového kotle za nový a moderní, od renomovaných značek, k tomu přičtěte slevu až cca 20 tisíc Kč při koupi kotle a jeho instalaci. Cenové zvýhodnění je k dispozici pro nové a stávající zákazníky, kteří na základě čerpané výhody prodlouží dobu, po kterou budou odebírat plyn od společnosti PP.

Nabídka je časově omezená, proto se neváhejte podívat na www.ppas.cz/akce-kotle. Nedostatek finančních prostředků pak můžete vyřešit spolu s partnerem Praž­ské plynárenské, Modrou pyramidou (www.ppas.cz/financování).

Podobně je svým zákazníkům Praž­ská plynárenská ná­pomocna i při výměně dalších plynových spotřebičů. Řešení však společnost nabízí i pro ty, kterým jejich plynový spotřebič vypoví službu zcela náhle a nečekaně. Jako jeden z mála tuzemských do­davatelů plynu na­bízí asistenční službu, která se o opravu porouchaného spotřebiče postará.

„Nechceme ve vztahu ke svým zákazníkům končit pouze tím, že jim spolehlivě dodáme energii. Jdeme dále a snažíme se jim navíc poskytovat i související užitečné služby, které mohou potřebovat“, uvedl v této souvislosti před­seda představen­stva společnos­ti Ing. Pavel Ja­neček.

Pražská plyná­renská je druhým největším tuzemským doda­vatelem zemní­ho plynu a jedním z tzv. tradičních hráčů na trhu, který dodává zem­ní plyn a elektřinu více než 400 tisícům zá­kazníků po celé republice. Jedná se o ryze českého dodavatele, jehož vlastníkem je hlavní město Praha.

Související články

Další články