Zase jste podlehli mediální masáži! Ze zdrojů Odboru migrační a azylové politiky MV: V roce 2001 žádalo o azyl více než 18 000 lidí, azyl dostalo mnohem více, než je nyní žadatelů jako takových. Tak kde jste štěkali tenkrát?