Prakticky s každou olympiádou přibývají nové sporty. Pořadatelé se snaží zavděčit každému divákovi, a tak např. na letošní olympiádě v Koreji uvidíme celkem 5 nových disciplín.

Ke změnám a vývoji nedochází pouze ve skladbě disciplín, ale vyvíjejí se i sporty, které jsou olympijskými od samého začátku. Díky moderním technologiím a tréninkovým metodám (a bohužel často i dopingu) není roku, aby nepadl skoro v každé disciplíně nějaký rekord. Své na tom určitě má i fakt, že dnešními účastníky her jsou výlučně profesionální sportovci. Dnes už si asi nikdo neumí představit, že by mohl olympiádu vyhrát účetní, který si jde po práci dvakrát sjet louku, co má vedle domu.

Že jsou olympijské hry především velkým byznysem, je vidět každý rok více a více především na televizním vysílání. Zatímco dříve jste mohli sledovat své sportovce na veřejnoprávní televizi zdarma, cena vysílacích práv se vyšplhala tak vysoko, že si u letošních her v Koreji mohla Česká televize dovolit vysílat pouze několik sportů. Většina sportů se tak dostane pouze na placené kanály.

Nezbývá než doufat, že původní duch olympijských her nezmizí a že i nadále půjde především o výjimečnou událost, která bude oslavou sportu a přátelství mezi národy.