Chyba se může stát i v takové televizi, jakou je Nova. Najednou se přerušil film a na obrazovku se dostal jeden z techniků, který se i bez svého přičinění stal přes noc slavným a jeho tvář viděly tisíce lidí. Ale chyba není na straně chudáka technika Čeňka.

K výpadku a k manipulační chybě došlo při přípravě mimořádných zpráv o situaci v Turecku. Jak se to vlastně mohlo vůbec stát?

„V pátek ve 23:30 jsem šel na pokyn mého nadřízeného zprovoznit studio pro mimořádné zprávy s tím, že se bude vstupovat do vysílání kvůli aktuálním událostem v Turecku. Vždy, když se vysílá z nějakého jiného místa, a to i ze studia, je nutností zkontrolovat signály, a to jak obrazový, tak samozřejmě i zvukový. Tato kontrola se provádí na odbavovacím pracovišti na střihovém pultě a kontrolních monitorech. Při této operaci došlo k chybné manipulaci technika, který odbavoval kanál Nova. Já jsem se v té době nacházel ve studiu, které je v druhé části objektu. Zvukovou zkoušku jsem provedl standardně počítáním,“ vysvětluje Čeněk Z., vedoucí směny vysílacího pracoviště.

Je tedy jasné, že opravdu se tento technik nechtěl stát za každou cenu slavným, ale stalo se tak opravdu omylem. Tak se televize Nova svým divákům omluvila, ale vlastně nebylo ani k čemu, protože ve všech těch smutných zprávách se konečně divák mohl zasmát.