Trendy tagy Speciál: Hubněte s námi válka na Ukrajině MasterChef Česko 2022 MS ve fotbale 2022

Jak se bránit proti úniku oxidu uhelnatého? Pořiďte si hlídače

Jak se bránit proti úniku oxidu uhelnatého? Pořiďte si hlídače
Zdroj: Pražská plynárenská
Hlídač

Využití energií v našich do­mácnostech je dnes díky tech­nologicky vyspělým zařízením velmi bezpečné a spolehlivé. Není však jistě od věci udělat ještě něco navíc a zcela mini­malizovat negativní dopady případných poruch, závad nebo nešťastných událostí a okolností, které mohou, byť mnohdy pouze teoreticky, na­stat. Uvedené platí pro využití všech druhů energie, a tedy i v rámci využití zemního plynu.

Čas od času se můžeme v médiích setkat se zprávami o případech přiotrávení obyvatel domácností spalinami unikajícími např. z průtokového ohřívače vody, tedy oxidem uhelna­tým (CO). Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch, kte­rý je vůči lidskému organismu toxický. Jeho zákeřnost spočívá zejména v tom, že jednak není cítit a jednak nejsou příznaky otravy hned patrné. Člověk je unavený, malátný, bolí ho nebo se mu točí hlava. Teprve při delším působení a větší koncentraci plynu může být dezorientovaný, upadnout a ztratit vědomí apod. Oxid uhelnatý vzniká mimo jiné při nedokonalém spalování užitkových plynů jako je např. zemní plyn (i když ten je primárně netoxický) v rámci provozu plynových spotřebičů v domácnostech.

Aby plynový spotřebič správně fungoval, potřebuje dostatek vzduchu a správný a funkční odvod spalin, které jsou komínovým systémem odváděny mimo objekt, kde se rozptýlí ve vzduchu. Nepředstavují tedy za běžných okolností žádné nebezpečí. V případě špatného odvodu spalin, se však při shodě nepříznivých okolností mohou vracet zpět do místnosti a v ní se shromažďovat. To může být způsobeno například neprů­chodností komínových cest, jejich nedostatečným tahem nebo zanesením výměníku spotřebiče způsobeným zane­dbáním jeho údržby. Moderní plynové spotřebiče jsou již vybaveny detektorem, který uvedené zaznamená a spotře­bič automaticky vypne. U star­ších typů spotřebičů však toto zařízení není vždy pravidlem. Jistotou, která prakticky zcela eliminuje případné nebezpečí přiotrávení oxidem uhelna­tým, byť toto je při správném provozu plynového spotře­biče a spalinových cest jen teoretické a hrozí pouze při shodě několika nepříznivých okolností a zanedbání údržby předmětných zařízení, je in­stalace detektoru. Ten v před­stihu spolehlivě upozorní na přítomnost oxidu uhelnatého při provozu plynových spo­třebičů, již při zaznamenání velmi nízké koncentrace, která ještě nijak neohrožuje zdraví.

„Podporu bezpečného a efektivního využití zemního plynu považujeme dlouhodobě za jednu ze svých priorit. Svým zákazníkům nabízíme za zvýhodněných podmínek detektory CO od společnosti Honeywell. Související informace jsou pro naše zákaz­níky k dispozici v rámci zákaznické linky nebo www.ppas.cz" doplńuje tiskoví mluvčí Pražské plynárenské, a. s. Miroslav Vránek.


Další články

Nejnovější kauzy