V průměru si každý hospitalizovaný v minulém roce pobyl v nemocnici šest dní. Nejčastěji z důvodu nemoci oběhové soustavy. Výstupní data plynou z analýzy ČSOB pojišťovny, která zohlednila 11 tisíc případů.

Jak ukazují statistiky, pravděpodobnost hospitalizace v souvislosti s nějakou chorobou není opravdu nic výjimečného.

„Více než desetina případů souvisí s nemocí oběhové soustavy, dále pak s nemocí trávicí soustavy nebo v důsledku poúrazového léčení,“ doplnila Renata Siposová, ředitelka Odboru správy pojištění.

Nejčastější příčiny hospitalizace:

Nemoci oběhové soustavy 13 %

Nemoci trávicí soustavy 9 %

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (úraz) 9 %

Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 %

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 %