Ve výzkumu proto pokračoval. I když bez vládní podpory k tomu měl jen velmi málo prostředků. To symbolizuje i stroj, pomocí kterého na Štědrý den roku 1961 odlil první měkké kontaktní čočky.

Ten byl totiž celý vyroben ze stavebnice Merkur a jako náhon bylo použito dynamo z jízdního kola Wichterleho synů. V provizorních podmínkách se vynálezci podařilo vyrobit první čtyři exempláře, které hned druhý den otestoval na oční klinice.

Během několika dnů podal patentovou přihlášku a byl na velmi dobré cestě k pohádkovému bohatství. Koneckonců dnes jeho vynález zpříjemňuje život více než 100 milionům uživatelů.

Jenže komunistický režim nakonec bez Wichterleho vědomí prodal patent za zlomek ceny do zahraničí a v USA se dokonce začalo zpochybňovat, že vynálezcem byl skutečně český vědec.

Wichterle si sice své prvenství obhájil u soudu, ale to znamenalo pouze to, že firma, která měla na čočky práva, inkasovala desítky milionů dolarů. Tehdy opravdu pohádkové jmění ale zůstalo za oceánem.

S Českou akademií věd už se totiž firma dělit nemusela.

V průběhu pražského jara vystupoval Wichterle velice aktivně proti režimu, což potvrdil i následným podpisem pod 2000 slov. Jeho otevřená kritika komunistické strany nakonec vedla k tomu, že byl zbaven všech postů. Krátce po revoluci byl ale rehabilitován a zvolen předsedou Československé akademie věd.

Otto Wichterle, nezpochybnitelný vynálezce kontaktních čoček, zemřel 18. srpna 1998 ve věku nedožitých 85 let.