Jak jsme už zmínili, čtení z hvězd a následná věštba se neslučují s islámským náboženstvím. Astrologie je tedy pro muslimy „haraam“, zakázaná. Jenže to, že je něco zakázané, ještě neznamená, že to neexistuje. Je pravda, že klasický muslimský horoskop byste těžko hledali, přesto můžete nahlédnout do arabského horoskopu, který z hvězd vychází. Znamení zvěrokruhu jsou v tomto případě jednotlivé zbraně.

Arabský horoskop je jedním z nejstarších horoskopů vůbec a zařazuje člověka do žebříčku zbraní od nejjednoduššího nože až po nejvyšší luk. Pokud si myslíte, že je lehké určit, jaké znamení jste, není tomu tak.

Určující prvky jsou tři:

  1. klasické znamení zvěrokruhu, v němž se člověk narodil
  2. počet obyvatel rodiště v době narození
  3. povolání rodičů v době narození člověka (počítá se průměr, který se při lichém součtu zaokrouhluje nahoru nebo dolů, podle větší váhy povolání otce)

Z uvedených tří prvků udává průměr zbraň danou člověku do vínku.

Toto pojetí na rozdíl od jiných horoskopů nepřiřazuje člověku jeho znamení nadosmrti, ale připouští možnost změny, kdy v průběhu života má člověk možnost se vypracovat na vyšší úroveň nebo naopak padnout níže.

1. NŮŽ

Obyčejný nůž, kapesní nebo používaný v domácnosti, je zbraní, kterou může bez předchozího výcviku použít kdokoli.

2. DÝKA

Je delší a nebezpečnější než nůž, je ovšem potřeba osvojit si její používání.

3. TESÁK

Zbraň těch, kdo po důkladném výcviku vykonávají zaměstnání, jež vyžaduje přesnost. Také zbraň vlastní dobrým obchodníkům.

4. HANDŽÁR

Je druhem dýky, která se drží na dlani a bojovník si ji připevní koženými řemínky k zápěstí. Je to nebezpečná zbraň v rukou toho, kdo s ní umí zacházet.

5. PALCÁT

Ze středních zbraní jedna z nejúčinnějších, ale zdaleka ne zbraň ideální. Používala se ve středověkých bitvách, pro souboj je však nevhodná.

6. KYJ

Jednoduchá, ale účinná zbraň. Ke zhotovení stačí kus pořádného klacku, krátké hřebíky, kožený řemínek a nůž. Patří ke zbraním obranným, má však poměrně značný dosah a může být hodně nebezpečný.

7. SEKERA

Ve středověku byla používána k prorážení brnění nepřítele. Patří k obranným zbraním značného účinku, ale krátkého dosahu.

8. ŘETĚZ

Velmi účinná středověká zbraň. Má svůj původ v řetězech používaných u vozů, na nichž se dopravovalo zboží a jichž se chápali vozkové, když byli přepadeni a museli bránit svůj náklad.

9. MEČ

Meč je zbraní, jejíž používání vyžaduje zvláštních znalostí a značné praxe. Kdo neumí s mečem zacházet, neměl by ho raději ani brát do ruky.

10. KOPÍ

Podobá se oštěpu, má větší dosah než meč, avšak zacházet s ním není jednoduché, vyžaduje to značné zručnosti. Kopí dokáže udržet ostatní zbraně v uctivé vzdálenosti.

11. PRAK

Nebezpečná zbraň dalekého dostřelu, zblízka však zcela neúčinná. Proto každý, kdo je prakem, by měl dbát na to, aby udržoval dostatečný odstup.

12. LUK

Vyžaduje sílu a zručnost, lze jím zasáhnout i velmi vzdálené cíle. Je symbolem síly, dovednosti a osobního kouzla.

Podle důležitosti a nebezpečnosti zbraně se hodnotí vaše osobnost a vaše povaha.