Trendy
válka na Ukrajině Olympiáda v Paříži Petr Pavel kauza Kramný

Hana Stelzerová: Dívky potřebují pozitivní vzory

Hana Stelzerová: Dívky potřebují pozitivní vzory
Zdroj: Archiv Hany Stelzerové
inspirativní ženy

Nevládní sektor učaroval hned na počátku kariéry Haně Stelzerové. Bavilo a baví ji hledat a využívat zdroje pro zlepšování života různých skupin obyvatelstva. Kromě toho má ale i další dvě profesní vášně – postavení žen ve společnosti a momentálně zejména startup impactso.com.


Od počátku kariéry působíte v nevládním neziskovém sektoru. Čím vám vůbec tolik učaroval?

Asi to byla trošku náhoda, protože mě kolega ze sociologie doporučil na stáž a já měla možnost pracovat pro společnost Agora Central Europe. Jejím smyslem byla participace s veřejností a zvýšení zájmu lidí o veřejné dění. Nevládní sektor je blízký mému oboru, sociologii. A domnívám se, že je často schopnější reagovat na potřeby lidí lépe, než stát. Moje kariéra mířila ke sledování společenského dopadu, jak jsem měla možnost podívat se na fungování různých organizací. V Česku je stále nedostatečně oceňována a vyzdvihována jeho důležitost. Nemám ráda výraz neziskový sektor, dávám přednost nevládnímu sektoru. V byznysu je cílem vydělat peníze, v nevládním sektoru potom hledat a využívat zdroje pro zlepšování života různých skupin obyvatel.

Velmi se nyní věnujete startupu impactso.com. O co jde?

Impactso.com jsme založily s kolegyní. Jeho smyslem je vytvořit software na sběr dat pro různé organizace, které pozitivně přispívají ke společenské změně. A je jedno, zda jde o firmy, které chtějí být co nejvíc udržitelné nebo právě nevládní sektor. Software jim má pomáhat sledovat cíle, vyhodnocovat cestu, po které k němu kráčí a také hlídat výsledky. Cílovkou pro nás primárně byly organizacím lidskoprávní, sociální a takové, které sdružují ženy a podporují je v podnikání. Hledaly jsme s kolegyní, co mají společného a jak by bylo nejefektivnější sbírat data, tak, aby byla porovnatelná. Díky tomuto výzkumu jsme přišly na jednoduchý princip, který nám online prostředí pomůže nastavit. Spolupracujeme samozřejmě s programátory a ITC speciality.

Jiný přístup k věci

A v jaké je teď impactso.com fázi?

V tuto chvíli je ve fázi prezentace nástroje a ve fázi programování. Rády bychom aby v základní variantě začal být používán prvními zájemci někdy na začátku příštího roku. Nyní mapujeme poptávku, protože víme, že nyní je správná doba. Řada aktérů se totiž snaží najít možnosti, jak data sbírat - vědí proč, ale nevědí jak. Momentálně totiž ta potřeba sklouzává k pouhé prezentaci výsledků. Cesta, která by lidem a organizacím a firmám pomáhala jejich činnost sledovat a vyhodnocovat, prostě chybí. Na konci té cesty by díky zmíněnému softwaru byla informace, jak se daří plnit cíle a vyhodnotit je. Zatím jsme v týmu nenašli přímé konkurenty, některé organizace se sice podobným tématům věnují a stejně jako my vycházejí z teorie změny a teorie kolektivního dopadu, ale nejde o software.

Web impactso.com je však už v provozu…

Web představuje projekt a princip nástroje, tedy to, co nabízíme uživatelům. Následně nabídne i nějakou free verzi.

Se svým startupem jste se přihlásila do projektu Hospodářské komory a společnosti Huawei Women in Tech. Co Vás na něm zaujalo?

Je na něm velmi zajímavé to, že podporuje ženy, které se rozhodly vstoupit do digitálního světa s vlastním nápadem. Nemusejí to být přímo programátorky, ale i tak mohou do online světa vtisknout svým osobitým způsobem myšlenku a jiný přístup k věci. V tom je projekt skutečně originální.

V online prostředí je sice zásadní nedostatek zaměstnanců, firmy je marně hledají a nabízejí celou řadu výhod, ale ženy se do něj přesto nehrnou…

Je třeba už na školách dívkám ukazovat, že v tomto oboru je obrovský potenciál a prostor pro kreativitu. Není třeba být rovnou programátorka, i když jí být dívka může. Ale možnosti jsou větší a zmíněná kreativita je potřeba, a ta je u dívek velká! Je ale potřeba je pro obor nadchnout, představit jim pozitivní ženské vzory, které mají kluci. Osobně spolupracuji s programátorkou a připadá mi naprosto fascinující, jak o oboru mluví.

Češi neumějí využívat fakta

Hana Stelzerová: Dívky potřebují pozitivní vzory


Vy jste mimo jiné působila také v nevládní organizaci Agora Central Europe, která se zaměřuje na rozvoj demokracie. A právě tam jste založila úspěšný debatní program, který učí mladé lidi na středních školách veřejnému projevu a debatování. Je třeba tohle problém Čechů? Že neumějí argumentovat a stát si za svým?

Třeba já ve škole prostor debatovat neměla, proto mi projekt, který pochází z Holandska, připadal fascinující. My neumíme v rozhovoru využívat fakta, neumíme naslouchat jeden druhému, snažíme se navzájem utlouct prázdnými argumenty. Vyhledat si relevantní informace je v dnešní době plné dezinformací složité, ale nutné.

Dá se říct, zda jsou v debatách lepší muži či ženy?

Muži mají jednoznačně více odvahy mluvit ve veřejném prostoru. Naopak ženy do veřejných debat nevstupují a odvaha jim chybí. Přitom mají co říct, přináší jiný pohled na svět, jiné zkušenosti. České ženy mají stále pocit, že o jejich názory nikdo nestojí, a proto se tolik ani neucházejí o rozhodovací pozice.

Kde můžeme čerpat inspiraci?

Hodně napřed jsou v tomto země severské, Francie a Německo, kde je rovné postavení žen a mužů prioritou. Souvisí to mimo jiné se stabilitou a neustálým posilováním demokratické společnosti. A zmíněné země přitom prohlašují, že mají před sebou ještě dlouhou cestu a nejsou spokojené…

Naději máme, ale nejistou…

A máme naději, že na tom jednou budeme také dobře?

Naději máme v mladší generaci. A také v projektech jako je Women in Tech. Strašně moc bych si přála, aby ženská práva nebyla tématem k debatě nikde ve světě. Někteří mají pocit, že už nyní to tématem není, ale to je velký omyl. Ženy jsou stále ohroženy chudobou, mají velké bariéry ve vzdělání a kariéře. Společnost byla pochopitelně dříve velmi silně patriarchálně nastavená a někdy mám pocit, že jdeme správným směrem, ale potom zase, že jsme udělali krok kupředu a dva zpět. A jsme zpět u nevládního sektoru. Právě ten se na změně velmi pozitivně podílí. Takže bych řekla, že naděje je, ale bohužel trochu nejistá.

Intenzivně se věnujete startupu impactso.com. Jaký máte další plán, cíl?

Moc bych si přála, aby vyvíjený software pomáhal pozitivním změnám. Abychom si mohly říct, co funguje a co ne, co udělat jinak. Přála bych si, aby startup přispěl ke zlepšení kvality života v naší společnosti. Každopádně ženská otázka bude moje téma po zbytek života!

Women in Tech

Projekt podporuje talentované a cílevědomé ženy ve start-upovém prostředí v jejich rozvoji a má za cíl ve spolupráci s předními poskytovateli služeb pomoci rozvíjet kompetence žen, které realizují svůj podnikatelský záměr. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a podporuje akce a aktivity ve spolupráci s partnery, kteří umožňují ženám v oblasti ICT rozvíjet své podnikatelské dovednosti a schopnosti. Vybrané start-upistky budou na konci roku 2022 oceněny. Za projektem stojí společnost Huawei, která ženy v ICT dlouhodobě podporuje, a Hospodářská komora prostřednictvím svého think-tanku, Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VÚPI).

Další články

Nejnovější kauzy