Adolf Hitler měl v době své slávy osobního fotografa. Jmenoval se Heinrich Hoffmann, ale než byly fotografie vydány, musel je sám vůdce schválit.

Obrázky, ve kterých trapně pózuje u stromu, ruce v kapsičkách nebo v bok, zatímco má na sobě krátké kalhoty a dlouhé ponožky, nakonec neschválil. Z docela pochopitelných důvodů. Třeba proto, že na nich vypadá obzvláště hloupě.

Samotní pozůstalí Heinricha Hoffmanna je nakonec zveřejnili v rámci propagace knihy Hitler byl můj přítel, ve které Hoffmann popisoval Adolfa Hitlera jako člověka a svého známého.

Mimochodem, Heinrich Hoffmann byl tím, který Adolfu Hitlerovi představil jistou Evu Braunovou. Ano, TU Evu Braunovou.

Sám přežil válku a zemřel v roce 1957, kdy mu bylo 72 let.