Trendy
válka na Ukrajině EURO 2024 Karel Gott Shannen Doherty

EY: Zaměstnanci chtějí benefity na míru, firmy zase řešení bez další finanční zátěže

EY: Zaměstnanci chtějí benefity na míru, firmy zase řešení bez další finanční zátěže
Zdroj: Pixabay
zaměstnání

Téměř 50 % českých firem si uvědomuje zaměstnaneckou nespokojenost s úrovní odměňování a nabídkou zaměstnaneckých benefitů. Více než 90 % firem je pak ochotno uvažovat o změnách nastavení svých benefitních schémat, včetně rozšíření nabídky benefitů. Na druhou stranu, celé tři čtvrtiny firem jsou připraveny učinit změny pouze, když se jimi nezvýší finanční zatížení firmy. Výsledky vyplývají z průzkumu, který společnost EY realizovala mezi 70 společnostmi napříč sektory trhu v Česku. 

„Připravenost ke změnám potvrzuje, že si zaměstnavatelé uvědomují nedostatečnost v benefitech, a to ve vztahu k dynamickému vývoji na trhu práce, který se promítá i do nároků a očekávání ze strany zaměstnanců,“ uvedl k výsledkům šetření Zdeněk Dušek, partner pro Workforce Advisory v EY Česká republika, a doplnil: „Tomu odpovídá i zjištění, že zaměstnanci by si ve většině společností raději nastavovali výběr benefitů sami.“ Více než polovina (54 %) zástupců firem totiž věří, že zaměstnanci by byli spokojenější, pokud by měli možnost si benefitní schéma nastavit dle vlastních potřeb. 

EY: Zaměstnanci chtějí benefity na míru, firmy zase řešení bez další finanční zátěže

Graf 1: Pociťujete spokojenost s úrovní odměňování benefitů ve vaší společnosti?

 
Nejčastěji uváděnými zaměstnaneckými benefity jsou dle průzkumu dovolená nad rámec zákonného minima, příspěvky na stravování a na důchodové či životní pojištění. 

EY: Zaměstnanci chtějí benefity na míru, firmy zase řešení bez další finanční zátěže

Graf 2: Jaké benefity Vaše společnost nabízí? 


Home office jen omezeně 

EY také zjišťovala, do jaké míry zůstala po pandemii rozšířená práce z domova jako forma výkonu zaměstnání. Nejčastějším schématem je podle průzkumu poměr 3 dnů v kanceláři vůči 2 dnům práce z domova (52 % firem). Všech pět dnů z domova využívají zaměstnanci u 9 % firem, zatímco ani jeden den na home-office nestráví zaměstnanci více než pětiny (22 %) společností. 

Celkově české firmy poměrně striktně regulují nárok na práci z domova, kdy 42 % povoluje home-office jen na vyžádání zaměstnance a 37 % pro ni stanovuje omezený počet dní. Jen 18 % pak naopak umožňuje kompletní flexibilitu v počtu a volbě dnů na práci z domova,“ komentoval hlavní postoje k home-office Zdeněk Dušek. 

EY: Zaměstnanci chtějí benefity na míru, firmy zase řešení bez další finanční zátěže

Graf 3: Kolik dní home office vaše firma nabízí?


Podrobnosti a grafy k průzkumu zde

Související články

Další články

Nejnovější kauzy