Trendy tagy Extra Host (pořad) koronavirus Svatba na první pohled Počasí

Nejnovější kauzy

Etikoterapie: Když vaše tělo říká dost, duše volá o pomoc! Jaké jsou duchovní příčiny nemocí?

Pro uzdravení je důležité dohledání skutečné příčiny nemoci.

Etikoterapie vychází z toho, že negativní pocity mohou poškozovat naše zdraví. Pustíme-li nežádoucí emoce do svého nitra, onemocní nejen duše, ale i tělo.

Nemoc tak signalizuje, že v našem životě není něco v pořádku. Etikoterapie se nezaměřuje na odstraňování příznaků chorob, nýbrž na odhalování jejich příčin.

Negativní pocity, které nás ohrožují nejvíce:

  1. Závist
  2. Nenávist
  3. Křivda
  4. Zloba
  5. Lítost
  6. Strach (stres = strach)
  7. Trápení se pro druhé

Základy etikoterapie položil již ve 30. letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk (1872–1956). Vycházel z přesvědčení, že nemoc fyzického těla bývá projevem poruch, jež nastaly v duševním životě.

Rozvoji etikoterapie se věnuje MUDr. Vladimír Vogeltanz, podle něhož současná medicína nemůže splnit své pravé poslání – uzdravit celého člověka, který se skládá z těla, duše i ducha.

Pokud má klasická medicína za cíl zbavit člověka nemoci, cílem etikoterapie je zbavit ho způsobu života, jenž k ní vedl. Etikoterapie tedy nestojí proti medicíně, ale doplňuje ji.

Příklady, co nám tělo signalizuje o stavu duše:

Bolest hlavy

Naštvanost, potlačené myšlenky, nevyřčená slova, podceňování se a značná sebekritika. Přehnaná ctižádostivost, mnoho myšlenek, „lámání si hlavy“.

Bolest v krku

Odmítání jiného úhlu pohledu, tvrdohlavost, nepřizpůsobivost.

Bolest ucha

Nechceme slyšet určité věci, máme pocit, že nás druzí stále s něčím otravují. Případně někde sluchu dopřáváme více, než by bylo záhodno.

Bolest zad

Obava z finanční situace. Člověk si toho naložil moc „na bedra“. Strach z osamělosti, bojíme se však lásky a zklamání, sebeobviňování, uvíznutí v minulosti.

Bolest zubů

Strach rozhodnout se. Neschopnost rozebrat svou životní situaci a dojít k nějakým závěrům. Setrvávání na místě, stagnace.

Horečka

Pocity hněvu, užírání se zlostí, naštvanost, vztek.

Kašel

Snaha upoutat na sebe pozornost. Strach žít život naplno a se vším všudy.

Onemocnění ledvin

Pocity nadměrné kritiky, nespokojenosti, neúspěchu, odstrčení, neschopnosti. Nahromaděný vztek a obava, že selžeme.

Vyrážka

Snaha o získání pozornosti, něco nevyšlo podle našich představ. Chráníme se před něčím, neumíme se bránit.

Žlučníkový záchvat

Naštvanost, podrážděnost, vztek. Zatrpklost, ulpívání na všem, nepřizpůsobivost v přijímání názorů jiných. Nadměrné ego a pýcha.

Psychika a nemoci spolu úzce souvisí. Dovolíme-li kupříkladu stresu, aby na nás působil dlouhodobě, může začít poškozovat imunitu, neboť organismus se nedokáže sám dostatečně regenerovat.

Souhlasíte s tím, že neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo?

Související články

Další články