Spalničky se zejména v Praze začaly šířit jako lavina. Až sedmdesát případů nakažených lidí se vyskytuje v České republice, z toho dvě třetiny se týkají Prahy, konkrétně čtyřicet osm. „Další vzestup počtu nemocných lze předpokládat. Několik dalších pacientů s podezřením na spalničky je nyní hospitalizováno v nemocnici a probíhá laboratorní ověření této infekce,“ řekl mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík pro Českou televizi.

Nakažené jsou v řadě případů děti, které v některých případech nechtějí očkovat sami rodiče, a proto jsou k onemocnění náchylnější. „Očkování dětí proti spalničkám, zarděnkám, příušnicícm (MMR, vakcína Priorix) je asi nejčastěji odmítanou vakcínou, nebo alespoň vakcínou, kterou rodiče chtějí oddálit,“ prohlásila předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Anna Šebková.

Spalničky patří mezi infekce, které jsou velmi nakažlivé. I proto je moudré nechat své dítě očkovat.