Nadšený filmař Paul Ratner se doslova zamiloval do historických fotografií indiánů, které byly pořízeny na sklonku 19. století.

Sbíral je a upravoval kvůli jednomu ze svých filmů, ale jeho záliba mu vydržela i dlouho po natáčení.

Černobílé fotografie probudil k životu ručním kolorováním, které používal na základě skutečných pramenů.

Fascinující fotografie příslušníků kmenů amerických indiánů v nás vyvolávají úžas a zároveň lítost nad tím, že tato fascinující kultura již téměř úplně vymřela.

Moudrosti a odvěkému sepětí s přírodou bychom se od těchto lidí právě teď měli učit víc než kdykoliv jindy.

A jaké pocity vnímáte vy, když se ponoříte do těchhle střípků historie?