Profesor Václav Vojta je fenomén, kterému se povedlo najít způsob, jak vrátit funkci svalům, které člověk nedokáže vědomě používat. Metody zahrnují soubor cvičebních technik, které jsou využívány k léčbě pohybových poruch u dětí a dospělých. Zjistil, že centrální nervový systém člověka má instinktivně zakódované pohybové vzory.

Díky těmto znalostem se mu úspěšně dařilo léčit děti s dětskou mozkovou obrnou už v 50. letech, a to vše za pomoci identifikace specifických bodů na lidském těle, které za pomoci cvičení stimuloval k přirozeným pohybům v lidském těle, zejména v oblastech periost kostí a fascie. Více na g.cz.

Toto výročí si nenechala ujít spousta rodičů a dětí, kteří posílají dojemné vzkazy. Stovky matek jsou neskutečně vděčné. Václav Vojta dal jejich dětem šanci na lepší život. Na toto upozornila právě naše redakce a G.cz a došlo nám několik set pochvalných zpráv, ve kterých matky posílají dojemné zpovědi.