15. 5. je den, který má připomenout, že existuje jistý strašák jménem mozková mrtvice. Tahle nemoc ohrožuje stále víc a víc lidí, a to kvůli nezdravému životnímu stylu, který vedeme. V ČR je ročně hospitalizováno přes 60 000 pacientů s diagnózou CMP.

Tohle akutní onemocnění je zákeřné v tom, že se hodně špatně rozpoznává. Během něj dochází k přerušení dodávky krve do některé části mozku a následnému nervovému poškození. Céva, která má krev do mozku dovést, je ucpána a může prasknout. Pak mluvíme o krvácení do mozku.

Proč ale dochází k ucpání cévy? Zpravidla to bývá způsobeno usazováním částeček tuku a dalších látek na stěnách cévy, pokud tedy chceme předejít mrtvici, měli bychom především upravit náš jídelníček. A také přestat kouřit. Kuřáci totiž mají dvakrát větší pravděpodobnost, že se u nich cévní mozková příhoda objeví.

Jak včas rozeznat, že se opravdu jedná o akutní cévní onemocnění a že je třeba vyhledat okamžitou zdravotní pomoc? Varovat by vás měla zhoršená citlivost poloviny těla, tzv. pocit přeleželé ruky, poruchy řeči, slabost končetin, závratě, dvojité vidění… Příznaků je spousta a nemusí se objevit všechny najednou. Velkou chybou je čekat, až brnění rukou přejde. Okamžitě volejte záchranou službu. Každou minutu totiž zanikají dva miliony mozkových buněk a je zničeno na 14 milionů nervových spojení.

CMP z třiceti procent končí bohužel úmrtím, 60 % pacientů umírá do pěti let po mrtvici. Zbytek postižených přežívá s poruchami vnímání, chůze, poruchami řeči.