Původ mýtu

Proč pátek a proč právě třináctého? Původ hledejme v křesťanském náboženství. Pátek byl den, kdy první žena Eva nabídla Adamovi jablko hříchu, za což následovalo vyhnání z ráje. Na Velký pátek ukřižovali Ježíše Krista. Při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí, z nichž třináctý byl zrádce Jidáš. Židé také považují třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, které je prvním písmenem ve slově Mavet znamenající smrt.

Rozšíření mýtu

Ve středověku bylo zvykem popravovat zločince v pátek, který se kvůli tomu zapsal do historie jako „popravčí den”. Na popraviště vedlo 13 schůdků a uzel popravčí smyčky býval třináckrát obtočen. Ve Velké Británii se katovi platilo 13 pencí a půlpenny navíc.

Slavné pátky třináctého

V pátek 13. října roku 1307 začal francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat a zatýkat templáře. Většina z nich pak byla mučena a popravena. Následovníci templářů proto považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Roku 1972 se v pátek třináctého zřítilo letadlo typu Fairchild letící s ragbyovým týmem Old Christians Club. Na palubě bylo celkem 45 lidí a přežilo jich jenom 16. Po pádu letadla museli přeživší strávit 72 dní v divočině, kde se živili masem z mrtvých lidí, které jedli syrové, protože s ohněm se muselo šetřit. Americká raketa Apollo 13 odstartovala 13. dubna 1970. K výbuchu došlo přesně ve 13 hodin a 13 minut.

Četnost

Každý rok se vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého. V letošním roce se dokonce v kalendáři objevil třikrát. Jde však spíše o raritu, žádnou velkou smůlu to však nepřineslo. Prozatím…

Ochranné rituály proti smůle

Pokud se tohoto dne opravdu bojíte, může vám pomoci pár rituálů na zahnání smůly.

  1. Než přejdete v pátek třináctého přes práh, třikrát si odplivněte.
  2. Mějte u sebe nějaký talisman.
  3. Napište na papír, že si přejete, aby se vám v tento den nic nestalo a potom papír spalte nad plamenem svíčky.