Polévá vás studený pot už jenom při představě, že vám cestu zkříží jeden exemplář tohoto malého a mrštného hlodavce? Tak pak si představte, že existuje něco ještě daleko horšího a odpudivějšího! Ve Wikipedii to najdete pod heslem Rat king neboli Krysí král.

Není to jedna velká krysa, jak by se z názvu mohlo zdát. To bychom možná ještě snesli. Krysí král je hned několik krys najednou, které jsou do sebe zamotané svými ocasy. V některých případech je k sobě může pojit i zaschnutá krev, špína nebo výkaly. Proč k takovému jevu dochází, však dosud nikdo nedokázal přesně objasnit.

A pozor – tentokrát se nebavíme o žádném tajemném přízraku, který prý kdosi kdesi viděl. Krysího krále naloženého v alkoholu si na vlastní oči můžete prohlédnout v několika muzeích, zejména pak v Německu, kde je jeho výskyt také největší.

První zprávy o klubku krys spojených svými ocasy pocházejí už z roku 1564. Pro tehdejší pověrčivý lid znamenal podobný nález předzvěst špatných událostí, zejména vypuknutí morové epidemie. Známy jsou ale i případy krysího krále z nedávné doby. V roce 2013 byl v Německu nalezen dokonce veverčí král – šest veverek bylo do sebe zapletených ocasy a bylo třeba zásahu veterináře.

Co za celým podivným úkazem stojí? Jednou z teorií je, že se jedná pouze o dílo člověka, který k sobě malé živočichy záměrně svazuje. Jak už to ovšem u většiny tajemných věcí bývá, pravdu se asi nikdy nedozvíme. A někdy pak není špatné se bát a věřit té méně pochopitelněj­ší verzi.