Za čtyři roky Antoine vyprodukoval například tento odpad: 1600 krabic od mléka, 4800 ruliček toaletního papíru nebo 800 kilogramů novin. Odpad poté roztřídil, aby vytvořil dokonalý autentický vizuál. „Záměrně jsem odpad roztřídil, aby byl výsledný obraz dokonalý. Chtěl jsem zachytit perfektní obraz něčeho, co je velmi znepokojivé,“ uvedl umělec pro zahraniční média.

O problematice produkce odpadu se hovoří stále častěji, málokdo si však uvědomuje, že toto téma se dotýká každého z nás. V průměru člověk vyprodukuje 365 kg odpadu za rok. Série fotografií také poukazuje na fakt, jak důležité je odpad třídit a recyklovat. „Často nám říkají, jak je důležité recyklovat, ale dokud to neuvidíme na vlastní oči, nedojde nám to. Doufal jsem, že svými snímky dokážu poukázat na tuto problematiku,“ řekl fotograf.