Přesně za měsíc, tedy 16. února, začne rok zemského Psa a končí až 4. února 2019. Na rozdíl od předchozího roku Kohouta bude Pes pro společnost příznivý z hlediska sociálních i ekonomických poměrů. Bude se nám tedy dařit navazovat vztahy a finančně nebudeme strádat. Nové společenské vazby by neměly být falešné, jelikož rok Psa vás naučí rozlišovat, kdo je ten pravý přítel a kdo ne.

Společnost se o sebe začne více zajímat. Osudy jiných vám nebudou lhostejné. Rok Psa bude zkrátka ve znamení dobrých skutků, statečných činů a slušného chování. Nejvíce se bude dařit těm, kteří si se znamením Psa rozumí, což jsou Kůň, Zajíc, Tygr nebo jiný Pes, ale nebojte se, za předpokladu, že jste jiné znamení, stačí jen přistoupit na kompromis.