Vyplývá to alespoň z informací, které eXtra.cz získalo.

Výživné pro manželku

Jak jsme již dříve uvedli, podle právničky Tomáše Plekance Mgr. Lenky Radoňové zpěvačka totiž nepožaduje výživné ve výši třicet tisíc kanadských dolarů (kolem půl milionu českých korun měsíčně) pro děti, nýbrž pro sebe. Na prcky by mohla získat do deseti a půl tisíce kanadských dolarů.

A i když se objevily spekulace, že by příležitostné herečce a dabérce mohl kanadský soud přiznat alimenty pro sebe po dobu tří let, celé to má být úplně jinak. Pokud by se Lucie už nikdy nevdala a nefrnkla z Kanady, z peněz hokejisty by mohla žít už napořád.

Bude cálovat navždy?

„Kolegyně z Montrealu (kanadská právnička – pozn. red.) mě informovala, že doba, na kterou by mohlo být soudem v Montrealu stanoveno výživné pro rozvedenou manželku, není předem časově ohraničená,“ informovala nás Radoňová, obávané právnické eso Plekyho.

Takže v teoretické rovině by „Vondrajda“ opravdu mohla získat výživné napořád. Ale jen za předpokladu, že by dodržela podmínky stanovené soudem. Patrně by musela zůstat v Kanadě, při případném přestěhování zpět do Čech by výživné ze země javorového listu padlo.

Jak to dopadne?

Zdaleka ale není jisté, že Lucii soudy výživné skutečně přiklepnou. Nebo že k němu dostane sedm milionů kanadských dolarů (119 milionů korun) za znemožnění kariéry kvůli manželství. Advokáti Tomáše Plekance v Česku i v Kanadě se snaží tamní autority přesvědčit o tom, že není důvod rozvádět se v Montrealu, když oba manželé jsou hlavně rezidenty České republiky a mají tu uzavřenou předmanželskou smlouvu.