Píšou se 40. a 50. léta minulého století, když začíná komunistický režim v bývalém Československu páchat hrůzy, které navždy poznamenají několik generací Čechů a Slováků. Připomínkou jedné z nich je dětský masový hrob na Ďablickém hřbitově v Praze.

Nedá se ani označit za místo posledního odpočinku, jelikož děti, které zde krutostí komunistů skončily, neměly šanci poznat ani denní světlo. Jedná se o potomky vězeňkyň, jež režim nepustil z těch nejtvrdších lágrů ani kvůli těhotenství. Co na tom, že nedaleko věznice na Pankráci se už tehdy nacházela nejlépe vybavená podolská porodnice v zemi. Ženy musely rodit za katrem.

Pro rodičky, ale především novorozeňata to znamenalo otřesné podmínky a nulovou péči. Badatelé, již se po pádu totalitního režimu začali o tehdejší události zajímat, odhadují počty mrtvých miminek na stovky. V pražských Ďáblicích se však nachází jen 43 náhrobků. Komunisté totiž ve strachu, že by se na jejich ohavný čin přišlo, spálili pohřební knihy na popel.

Tragický příběh Boženky

Svůj hrobeček má na hřbitově i Boženka Bryxiová (†1 den). „Narodila se mamince v lágru na Pankráci. Jediné, co za těch pár hodin stačila poznat, byl prach, špína, tma a mříže,“ popsal Petr Marek z platformy Bez komunistů.cz. Holčička se narodila 14. prosince 1958, dalšího dne už byla po smrti.

Žádný z dětských životů nemusel být ponechán krutému osudu, kdyby jim i matkám byla poskytnuta odpovídající péče. Podle Petra Marka šlo jednoznačně o zločiny proti lidskosti.

Smutná historie Ďáblického hřbitova je o to víc šokující, že vězně nepohodlné režimu zde do masového hrobu pohřbívali už nacisté za Protektorátu Čechy a Morava. Bez špetky nadsázky lze říct, že komunisté po nich místo jen převzali.

Novorozeňata se od nich nedočkala patřičného pohřbení, nýbrž byla do hrobu ukládána pouze v pytlích. Místo pak nechali komunisté zarůst křovím a jen zřídkakdy se rodinám podařilo zjistit, kde jejich miminko leží.

Za tuhle ohavnost, o níž má ponětí jen naprosté minimum Čechů, nebyl dosud nikdo potrestán. Platforma Bez komunistů.cz usiluje alespoň o povolení archeologického průzkumu, který by odhalil přesný počet obětí.