Náherné ženy ukryté před světem. Takhle nějak bychom mohli popsat pravověrné muslimky, které bez svého šátku nevyjdou z domu ani na krok. Kde se vlastně vzal a proč nás tolik znepokojuje?

1) Počestná žena

I když si to mnozí z nás nebudou chtít připustit, faktem je, že zakrývání obličeje bylo součástí i našich evropských zvyků. Být zakrytá závojem znamenalo už od nejstarších dob výsadu. Závoj představoval symbol toho, že se jedná o počestnou a poctivou ženu. Proto první zmínky o závojích, například asyrský právnický text ze 13. století př. n. l., zakazují, aby prostitutky nosily závoje.

2) Respektovaná manželka

Také kolébka evropské civilizace, Athény, znala závoje. Respektované ženy musely v tomto městě chodit na veřejnost zahalené, jinak budily pohoršení a podezření z toho, že se živí nějakou podezřelou činností.

3) Předmuslimská tradice

Ortodoxní tradice zahalování zřejmě existovala už mezi starověkými židovskými kmeny. Z historických pramenů se dozvídáme, že nezahalené židovské ženy byly přísně trestány. Například tím, že manžel se s takovou ženou mohl rozvést, aniž by od něj získala jakýkoliv důchod.

4) Znak bohatství

Závoje byly rozšířené i předislámské Persii a v Byzanci. Tam se zahalovaly dobrovolně především bohaté a vlivné ženy, manželky obchodníků a šlechticů. Závoj byl symbolem bohatství – chudé ženy totiž musely pracovat a při tom odhalovaly těla. Zahaleným tělem ženy dokazovaly, že mají na to, aby nepracovaly.

5) Mohamed by nesouhlasil

I když to zní poměrně neuvěřitelně, hidžháby se do světa nezačaly šířit raketovou rychlostí s nástupem islámu. Dokonce prý ani samotný prorok Mohamed nebyl velkým příznivcem závojů. Jeho manželky si je oblíbily až na sklonku jeho života. Otázka je proč.

6) Korán promluvil

V celém koránu se o šátcích dozvídáme jen dvakrát. Jednou: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.“ Kromě ukazování obličejů bylo ženám zakázáno i dupat, aby nepřitahovaly pozornost k náramkům na svých nohou.

7) Hidžáb není burka

Zatímco slovo hidžáb lze doslovně interpretovat jako clonu nebo závěs, v dnešní době je toto slovo používáno hlavně pro muslimský šátek, kterým si žena zahaluje vlasy, krk a poprsí. Burka naopak zakrývá celé tělo i s obličejem.

8) Běžná móda

Velkým překvapením a zdrojem mnoha diskuzí se před 14 dny stalo vyjádření jednoho z největších výrobců konfekce, švédské firmy H&M, která se tradiční islámský šátek rozhodla zařadit do své podzimní kolekce! Navázali tak na způsob moderního života mnohých muslimek, které mohou dodržovat své tradice, ale zároveň chtějí být krásné.