Mají pestrobarevné šaty, zlatem zdobené trůny a zástupy vojáků po svém boku. Přestože se africká Nigérie už dávno zbavila oficiálního statusu království a stala se republikou, v tomto koutě země zůstávají panovníci různých kmenů a někteří z nich vedou svá království po mnoho let.

Nigerijská vláda to tak nechává a toleruje, i když je hlavou země prezident. Nigérie je spolkovou republikou sestávající z 36 států, v nichž panují králové. Je to součástí kulturního a historického dědictví, proto jsou jim ponechány i tituly a panovnické výsady, ovšem až na ústavní pravomoci, čili do chodu státu nemohou zasahovat.

Jejich poddaní je respektují a mají je v oblibě, pro samotnou nigerijskou vládu je to výhodné v tom, že králové slouží jako dobrá spojnice mezi ústavními činiteli a prostým lidem. Mají na starosti hlavně řešení konfliktů mezi různými etnickými skupinami a vláda se tak o to nemusí starat.

A že si skutečně jako králové žijí, je poznat i z těchto fotek. Chudý kontinent to tedy rozhodně není, tedy alespoň co se týče vyvolených. Žijí v neobyčejném luxusu, ale poddaní jim to nezávidí. Ke svým králům chovají velký respekt.