Podmíněné geny, mezi něž patří i inteligence, fungují totiž pouze v případě, že pocházejí od matky, nikoliv od otce. Studie prováděná na geneticky modifikovaných myších, prokázala, že ty myšky s větší dávkou matčiných genů měly výrazně větší hlavy a malá těla. U těch, které měly vyšší dávku genů od otce, to bylo naopak. Menší hlava a vyvinutější tělo. No podívejme se, kam nás to dostává. Kromě tématu týraných myší. Při bližším zkoumání bylo odhaleno, že otcovské buňky ovlivňují funkce, jako jsou sexualita, stravovací návyky nebo agrese. No nečekaně, nezní vám tohle jako táta?

Bližší zkoumání na lidech dále odhalilo, že většina zkoumaných exemplářů z různých skupin a prostředí měla podobné IQ jako jejich matky. Bohužel ale také vyplývá, že genetika určuje pouze 40 – 60 % inteligence, zbytek je závislý na vývoji a prostředí. Promiň, mami.

Ovšem pouto mezi matkou a dítětem je ve vývoji přímo klíčové. Má dokonce přímý vliv na vývoj některých částí mozku, které jsou například spojeny s pamětí, učením nebo reagováním na stres. Aha, tady jsi, mami! Silné pouto s matkou umožňuje dětem stabilnější vývoj, díky nabytému pocitu bezpečí a opoře při řešení problému. Ale neříkejte to těm klukům, co pořád ještě bydlí s maminkami.