Zadeh je přesvědčen, že žalobce Kadlec a další zástupci justice zneužili svou pravomoc, proto podává trestní oznámení. Podle usnesení Ústavního soudu má případ ze Zadehova pohledu „určitý šikanózní rozměr“. Íránec s českým občanstvím čelí v Česku obžalobě v kauze daňových úniků.

Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 13. září 2016 přímo uvádí, že při popisu rozhodných skutečností nelze přehlédnout určitý šikanózní rozměr celého případu a lakonicky dodává, že nezbývá, než se smířit s faktem, že každý sofistikovaný systém generuje určité množství chyb. Zadeh a jeho právní zástupci jsou přesvědčeni, že Ústavní soud tímto zářijovým usnesením potvrdil, že v Zadehově případu se od začátku děly chyby.

Zadeh je přesvědčen, že k šikanování došlo tím, že ho počátkem února zadržela policie bezprostředně poté, co se díky rekordní kauci 150 milionů korun dostal z vazby. Souhlas se zadržením vydal právě Kadlec z brněnského krajského státního zastupitelství a zdůvodnil ho žádostí o vydání do Íránu v jiné kauze. V policejní cele Zadeh strávil tři dny. Na svobodu se dostal poté, co brněnský krajský soud zamítl Kadlecův návrh na další vazbu.

Zadeh si na postup policie a žalobců stěžoval u Ústavního soudu, který jeho stížnost 13. září odmítl. V odůvodnění rozhodnutí však mimo jiné stojí, že „při popisu rozhodných skutečností nelze přehlédnout určitý – z pohledu stěžovatele – šikanózní rozměr celého případu“.

Případ šikanování Zadeha ze strany státní moci se odehrál zhruba takto: V listopadu 2015 Vrchní soud v Olomouci (VSO) rozhodl, že kauce je přípustná a začalo být zřejmé, že Zadeh bude v brzké době propuštěn z vazby. Po tomto rozhodnutí VSO měl soudce Aleš Novotný dle zákona bez zbytečného odkladu rozhodnout o výši kauce, což je v běžných případech během jednoho týdne. Státní zástupce Jiří Kadlec tvrdil, že po doručení rozhodnutí VSO musel zahájit předběžné šetření na základě telefonického pokynu z Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), ač v dřívější komunikaci s ministerstvem spravedlnosti opakovaně tvrdil, že se žádný trestný čin nestal a žádost o vydání nesplňuje zákonné požadavky.

„Soudce Aleš Novotný dělal umělé průtahy v řádech měsíců a po zaplacení kauce mě držel ve vazbě celý týden, aby Kadlec dokázal zařídit další šíkanózní příkaz k zadržení,“ říká Shahram Zadeh. „Měl jsem štěstí a prostředky, které mi umožnily bojovat proti státní moci, a proto jsem podal trestní oznámení na JUDr. Jiřího Kadlece, Aleše Sosíka a soudce Aleše Novotného. Ti stojí za většinou nezákonností, jež můj případ provázejí,“ uvádí Zadeh jména konkrétních státních zaměstnanců, kteří jej šikanovali.

Zadeh dokonce hovoří o tom, že by takové jednání státních zástupců a soudce Novotného mohlo být posuzováno jako psychické mučení s cílem ho zlomit. I podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se podobné praktiky kvalifikují jako mučení, nebo přinejmenším nelidské zacházení, je přesvědčen podnikatel.

Sharam Zadeh se domnívá, že šikanu výše jmenovaných státních zástupců kryje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. „Celé to působí jako organizovaná prokurátorská mafie, která se vzájemně kryje a která se neštítí porušovat a ohýbat zákony tak, aby mohli za každou cenu vykázat jakýkoliv úspěch na poli boje s organizovaným zločinem,“ nebere si servítky Shahram Zadeh.

Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma řekl, že nezná obsah Zadehova trestního oznámení a nebude se k němu tedy vyjadřovat. Stejně reagoval i státní zástupce Aleš Sosík.

„Jak můžete věřit orgánům činným v trestním řízení, když police zfalšovala důkazy za účelem prodloužení vazby a poté, co byly použity bez vědomí obhájců, je státní zástupce ukradl ze spisu? To se může dít jedině kvůli tomu, že to celé toleruje a kryje soudce Aleš Novotný, z jehož stolu se dokumenty ztratily,“ upozorňuje Zadeh na další rozměr své kauzy.

Za Zadehem stojí i předseda spolku Šalamoun John Bok. Také on je přesvědčen, postup státních zástupců a soudce Aleše Novotného je šikana.

„V tomto stádiu procesu už nejde jen o mě a na mě páchaném bezpráví, ale o zabránění dalšímu bezpráví vůči jiným českým občanům, kteří se neumějí nebo nemůžou tak účinně bránit jako já, a proto jsem se rozhodl podat žádost na odškodnění, a celou částku věnuji na pomoc lidem, kteří se ocitli v rukou této prokurátorské a soudcovské mafie,“ říká Shahram Zadeh a dodává, že bude po státu požadovat náhradu škody ve výši 330 000 korun za nemajetkovou újmu.

Zadehovi hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby přivezl v letech 2012 a 2013 s komplici do ČR stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát ošidili pomocí falešných daňových přiznání o 2,5 miliardy korun. Zadeh tvrdí, že je nevinný a že se proti postupu české justice bude bránit.