Někdy je to jejich hloupost, marnivost, jindy tradice nebo přesvědčení, co ženy vede k tomu, aby ničily svá těla, a tím se stávaly (tedy alespoň dle svého vlastního mínění) krásnějšími.

Mezi těmi ženami, které se nejvíce bolestivě „krášlí“, jsou například ty etiopské. V kmeni Murisů podstupují ženy nejrůznější procedury – roztahují si ušní lalůčky, do rozřízlého spodního rtu vkládají obrovské předměty. Často se stává, že si dívky vyrážejí zuby, aby se jim do rtu vešel talířek s průměrem patnácti centimetrů. Talířek má značit, že je žena dospělá a může se vdávat. V případě, že manžel zemře, žena si ret rozřízne tak, aby se talířkem už nikdy víc nemohla krášlit.

V Číně se i dnes praktikuje starodávná metoda zmenšování chodidel, ačkoli byla zakázána v roce 1911. Ještě jako batoleti se dívkám zlomí všechny prsty na nohou a pevně se svážou tak, aby nemohly dorůst víc jak deset centimetrů. Takto zdeformovaná noha se pak vejde do apartních botiček a o to tady jde. Krása.

Podívejte se i na ostatní bolestivé praktiky žen z nejrůznějších částí světa.