Od druhé poloviny 20. století bojuje společnost za potírání rozdílů mezi pohlavími. Ženy by měly mít ve společnosti stejné postavení jako muži, měly by mít možnost zastávat stejné funkce jako muži, vydělávat stejné množství peněz a tak dále.

Nutno podotknout, že tento trend je ve světě velice úspěšný a až na jisté kulturní a národnostní výjimky se genderové vyrovnávání společnosti daří. Rádi bychom vám nyní ale představili 8 věcí, které by feministky nejraději zapálily, nandaly do rakety a vypustily na oběžnou dráhu, protože jim jejich dlouhodobé snažení výrazně stěžují.