• „Nestrkej do ničeho nos a nic tě přes něj nepraští."
  • „Je zbytečné oplácet pomstu pomstou. Tím se nic nevyřeší."
  • „Kde vůle neschází, cesta se nachází.“
  • „Ne každé zlato třpytívá se, ne každý, kdo bloudí, je ztracený.“
  • „V nouzi je každá minuta drahá a přece je lepší pozdě než nikdy.“
  • „Jenom moc špatný vítr nepřinese nikomu nic dobrého."
  • „Neříkám neplačte, protože ne všechny slzy jsou ke škodě.“