Napadlo vás někdy, jaké by to bylo žít bez elektřiny, telefonu, automobilu a dalších výdobytků moderní doby? Pro takzvané amiše, respektive „amiše starého řádu“ – křesťanskou denominaci, jejíž příslušníci obývají hlavně USA a Kanadu – je to každodenní realita.

Fotograf Lottie Hedley navštívil jistou amišskou rodinu ze Smyrna Mills, městečka nacházejícího se v severním Maine nedaleko hranic s Kanadou. Jeho série „Neporušený“ představuje jakousi sondu do fascinujícího života této náboženské komunity, která je stále opředena řadou mýtů.

Rodina Hiltyových se v roce 1996 přestěhovala na opuštěnou mléčnou farmu o rozloze cca dvacet akrů. Od té doby tu trvale udržitelným způsobem hospodaří.

„Pěstují zeleninu, kterou prodávají na místním trhu i v okolních městech. Ručně sázejí, ručně sklízejí. Jejich filozofií je pracovat v souladu s přírodou, nikoliv proti ní,“ vysvětluje Lottie.

Na amiších je sympatické i to, že se nikoho nesnaží obracet na svoji víru. Jsou striktními pacifisty a svým dětem umožňují svobodně se rozhodnout, zda se nechají pokřtít a stanou se součástí komunity, nebo se zařadí do majoritní společnosti.