Je to jeden z filmů, na které se můžete dívat pořád dokola, jsou to totiž doslova vizuální orgie s příběhem postaveným na reálných základech, vlastně na jedné z nejdůležitějších bitev světových dějin.

Všichni tam vypadají hrozně akčně a hrdinně, pronášejí zajímavé hlášky a zpomalené záběry bitvy u Thermopyl v dnešní době nabízejí to nejlepší z akčních scén.

Příběh o statečné třístovce Sparťanů si můžete dneska pustit ve 21:55 na Nově a pak můžete v baru na svoje kamarády nebo támhletu holku machrovat s tím, že:

1. Došlo vám, že Sparta není jenom pražský fotbalový klub a že její nagelovaní ukvičení gejové mají k hrdinným bojovníkům starořeckého státu asi tak daleko jako mřenka ke žralokovi.

2. Naučili jste se, že dodnes ještě existuje rčení „Vrať se se štítem, nebo na něm“, a víte, co to znamená – buď se někdo vrátí jako vítěz (se štítem), nebo poražen či mrtvý (na něm), ale se ctí. Taky vám došlo, že když jste někdy slyšeli vaši babičku mluvit o tom, že někdo se do něčeho žene nebo někam jde se štítem, znamenalo to, že si s sebou bere velkou hrdost.

3. Soutěska Thermopyly není jen místo, kde se odehrál slavný boj, vyvěrají tam i léčivé teplé prameny, odkud nese místo také svůj název Thermo pylon, tedy Horká brána.

4. Odvaha pouhých tří set Sparťanů proti mnohatisícové perské přesile je dodnes dávána jako příklad na vojenských školách, vyučuje se tam obranná strategie krále Leonida.

5. Ve filmu padne mnoho autentických historických vět, které pak byly dost často používány v literatuře nebo uměleckých a filosofických dílech. Patří mezi ně výkřik krále Leonida „Pojď si pro ně!“, to když král Xerxes vyzve Řeky, aby odhodili zbraně, a věta „Pak tedy budeme bojovat ve stínu“, to když se jeden ze spartských bojovníků doslechl, že Peršanů je tolik, že jejich šípy zakryjí slunce.

6. Jméno Leonidas patřilo ještě ve středověku k hojně oblíbenému pro novorozené řecké chlapce. Řekové věřili, že když pojmenují své syny stejně jako spartského krále, budou v životě silní a stateční.

7. Dnešní řecká armáda má motto „Svoboda vychází ze statečnosti“. To je odkaz na řecko-perské války a bitvu u Thermopyl, kdy 300 Sparťanů sice padlo, ale svou prohranou bitvou dokázali vyhrát válku. Dali příklad i ostatním městským státům, které šly do boje proti Persii, a Řecko tak zůstalo svobodné.

8. Leonidas je jméno pro několik bitevních strojů moderní řecké armády.

9.Pojď si pro ně!“ mají některé bojové útvary řecké armády vyšito na náramenících.

10. Na místě, kde padl Leonidas a jeho družina, je vyryt tzv. epitaf básníka Simónida ve znění: „Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám“. Lakedaimón byl tehdejší název pro Spartu. Podle mnohých, kteří výrok viděli vyrytý na památníku, se jedná o jednu z nejsilnějších a nejkrásnějších vět historie, jakou kdy člověk řekl.

Bonus

Sparta je jenom jedna a opravdu to není fotbalový klub.