Jsou zavrženíhodné, společensky nepřijatelné, rozkládají rodiny, kradou dětem jejich otce… Takže jsou prakticky horší než válka nebo ebola, protože kam jednou vkročí milenka, tam 20 let tráva neroste a mosty se samovzněcují. A nebo je to trochu jinak? Ženy, které se do téhle pozice někdy dostaly, nám nejspíš dají za pravdu, že být milenkou je jedna z nejtvrdších zkušeností, kterou během svého milostného života mohly získat. A tohle je desatero důvodů, proč tyhle kněžky lásky přijdou rovnou do nebe!

1) Věří jen v jediného boha. A tím je jejich milenec, kterému jsou ochotné obětovat úplně všechno včetně svojí sebeúcty.

2) Nikdy neberou jméno svého milého nadarmo. Mohlo by se totiž profláknout, že mají pletky se ženáčem, za což hrozí lynčování a trnová koruna!

3) Světí den sváteční, protože prakticky každé setkání s jejich láskou je malou nedělí, která trvá jen omezenou dobu.

4) Ctí otce svého i matku svou a většinou se snaží, aby se o jejich zavrženíhodném poměru nikdy nedozvěděli!

5) Nezabijí. I když by si to jejich milenec pravděpodobně dost často zasluhoval!

6) Nesmilní. A když ano, tak prakticky jen proto, že neumějí nebo nemohou obětovat na oltář lásky nic jiného. Smilní ten, který při každém setkání s nimi ukrývá prstýnek!

7) Nekradou. Kdyby kradly, už by to nebyly milenky. Ony si v podstatě jen půjčují a zase vracejí.

8) Nepromluví křivého svědectví. Nepromluví totiž žádného svědectví, protože není nic nebezpečnějšího než o svém útrpném údělu s kýmkoliv mluvit!

9) Nežádají manželky bližního svého. Kdyby požádaly, to by se asi začaly dít věci!

10) Nedychtí ani po domu bližního svého. Většinou se spokojí s kabelkou nebo autem.