Až 12 % žen je alergických na sperma – a u některých z nich je tato alergie natolik silná, že dokonce mohou upadnout do anafylaktického šoku (život ohrožující stav, způsobený nepřiměřeně silnou odpovědí organismu na přítomnost alergenu). Prohlásil to přední odborník dr. Michael Caroll z Metropolitní univerzity v Manchesteru.

Mezi hlavní příznaky patří podráždění, svědění a bolestivé močení. Vystavení se spermatu ale teoreticky může vyvolat i potenciálně smrtelnou alergickou reakci. Nejohroženější skupinou jsou prý ženy ve věku 20 až 30 let. Dr. Caroll dále uvedl, že přecitlivělost na lidské sperma je často obtížné diagnostikovat, neboť její příznaky se kryjí s příznaky některých pohlavně přenosných chorob či zánětů kůže.

Výzkum dr. Carolla ukázal, že alergii nezpůsobují spermie jako takové, ale jisté složky semenné tekutiny (pravděpodobně glykoprotein produkovaný buňkami prostaty). Z toho mimo jiné plyne, že změna partnera nic neřeší – pokud je někdo alergický na sperma jednoho muže, bude alergický i na sperma všech ostatních mužů.

Jedinou účinnou obranu (vynecháme-li možnost doživotního celibátu) tak představuje kondom. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy alergická žena zatouží po rodině. V obzvlášť závažných případech s vysokým rizikem anafylaktického šoku nezbývá nic jiného než asistovaná reprodukce, při které je spermie oddělena od spermatu.

„Nedá se tvrdit, že alergie na sperma způsobuje neplodnost,“ zdůrazňuje v této souvislosti dr. Caroll a dodává: „Existuje mnoho zdokumentovaných případů úspěšných těhotenství, kterých bylo u takto nemocných žen dosaženo přirozenou cestou nebo asistovanou reprodukcí.“