Příběhy jsou to tak obludné, že si u některých budete pravděpodobně říkat, že se snad ani nemohly stát. Ujišťujeme vás ale, že každý z nich je skutečně pravdou.

Ať už se jedná o vraždícího klauna, či hrůzný únos, který zosnovali dva desetiletí chlapci, uvidíte tváře těch nejobávanějších zločinců lidstva.

Proto pokud budete ve čtení opravdu pokračovat, činíte tak pouze a jen na vlastní nebezpečí.