Nejnovější studie skutečně prokazují, že chyby v DNA a následné mutace buněk způsobující rakovinu jsou skutečně náhodou. Skupina vědců, která výzkum prováděla, pracovala s daty pacientů nemocných rakovinou po celém světě. Výsledky jsou skutečně ohromující.

Podle nich je více než 66 procent zhoubných onemocnění způsobeno náhodnými chybami v DNA. Pouze 29 procent je způsobeno životním stylem nebo prostředím a pouhých 5 procent je ovlivněno genetickými dispozicemi. Jednotlivé druhy karcinomů potom mají svá specifika.

Nejvíce nevyzpytatelný je pak karcinom mozku nebo prostaty. V těchto případech se jedná o náhodu až v devadesáti pěti procentech. Naopak životní prostředí a styl hrají zásadní roli při výskytu rakoviny plic.