Metoda validace má za úkol především zklidnit projevy nemoci a utišit nemocného, který je často zmatený a dezorientovaný. Terapeuté se snaží věci uvést na pravou míru, více s pacientem komunikují a vysvětlují mu, co se kolem něj skutečně děje.

Metoda nemá za úkol vyléčit nemocného nebo zmírnit příznaky nemoci. Naopak mu pomáhá se vypořádat s emocí a najít vnitřní klid. Každý projev nemocného, i ty, které se mohou zdát nepochopitelné, má totiž nějakou příčinu.

„Jak člověk stárne, dostává se do fáze, kdy bilancuje svůj život. Často se v jeho životě stalo něco, co nemá vyřešené nebo uzavřené. Mohl prožít trauma, rodinnou krizi, potlačil křivdu nebo smutek a ke konci svého života chce tyto věci dát do pořádku,“ vysvětluje Helena Nováková, ředitelka Alzheimercentra Zlín, které jako jedno z prvních zařízení specializovaných na péči o nemocné Alzheimerovou chorobou v České republice umožnilo svým zaměstnancům absolvovat dvoudenní kurz metody validace podle Naomi Feil.

„Je nutné si uvědomit, že všichni tito lidé jsou jedineční a originální, stejně jako jejich osudy, a musím k nim přistupovat s úctou, respektem a hlavně empatií. Chápat, že svým jednáním vyjadřují své určité potřeby, a nesnažit se jim odporovat nebo je měnit. Pokud se klient po obědě shání po dalším jídle, pravděpodobně to značí jeho hlad po lásce a pozornosti, neměli bychom ho tedy začít přesvědčovat, že už přeci jedl,“ doplňuje Helena Nováková.

Metoda validace je výsledkem celoživotní práce Naomi Feil. Ta vyvinula specifický přístup ke klientům trpících demencí, kteří se nacházejí ve fázi dezorientace. Validace ve smyslu “uznání” či “potvrzení” zde znamená zejména uznání hodnoty člověka a potvrzení jeho emočního prožívání.

Pokud se vy nebo někdo ve vaší rodině či okolí potýká s domácí péčí o nemocného Alzheimerovou chorobou nebo máte podezření, že u některého z vašich blízkých se projevují příznaky onemocnění, můžete se pro radu obrátit na jakékoli z devíti specializovaných zařízení sítě Alzheimercentrum. Pracovníci nejenže poskytují poradenství a konzultace zdarma jakožto součást sociální služby, ať už telefonicky, nebo při osobní návštěvě, ale jsou vyškoleni také pro provádění testu kognitivních funkcí – tzv. Mini Mental State Exam (MMSE), který je základem při diagnostikování nemoci.