Stínání berana je nechutná tradice, kterou provozuje národopisný soubor Podskalák Troubsko a ke které se hrdě hlásí.

„…je to součástí obsáhlejšího zvyku. Vesnická chasa se zejména v noci na 1. máje dopouštěla různých šprýmů, mnohdy hraničících s přestupky. Svalením viny na beránka, jeho odsouzením a stětím se mládež symbolicky omluvila za spáchané nepravosti,“ píše soubor na svých webových stránkách.

Jistě. Stětí nevinného (zvířete) je ideální způsob, jak zaplatit za vlastní zločin. Chování skutečně hodné následování až do roku 2015. V dnešní době se už naštěstí beránek nestíná a je na konci tance „omilostněn“. Nebohé zvíře ale přesto musí trpět, je pevně připoutáno k lavici jen pro potěchu souboru a několika desítek přihlížejících.

Skutečně má takové chování ke zvířatům ještě stále místo v naší společnosti?

Podívejte se do naší galerie a rozhodněte sami.