Branci budou mít možnost službu ve vojsku odmítnout. V případě válečného stavu by byli zařazeni do civilní služby třeba v nemocnicích. Podle statistik se bude novela týkat asi sta tisíc lidí ročně. Odvody se samozřejmě nebudou týkat například těžce zdravotně postižených, těhotných žen, policistů, hasičů nebo lidí, kteří pečují o dítě do tří let.

Martin Stropnický, kterého znáte jako herce, ale v současnosti je to náš nový ministr obrany, protože jaká je lepší kvalifikace než prkna, která znamenají svět, uvedl: „Pravidelné odvody osmnáctiletých umožní armádě získat objektivní přehled o zdravotním stavu populace a ochotě lidí podílet se v případě ohrožení na obraně země. Chceme také posílit roli aktivních záloh.“

Pokud by plošné odvody prošly parlamentem a zákon podepsal prezident, tak by s nimi armáda začala znovu v roce 2017. Týkaly by se těch, kterým bude v daném roce 18 let.

V praxi to bude znamenat vyplnění dotazníku a povinnost dostavit se před odvodní komisi, která posoudí zdravotní a osobnostní způsobilost dotyčného. Po odvodu nenásleduje ani odchod na cvičení a už vůbec ne nástup do kasáren. Zavedením odvodů s věkovou hranicí 18 let v době míru chce armáda získat přehled, kolik mladých lidí je schopno a ochotno vykonávat vojenskou službu. Vše je pro to, aby v případě vyhlášení stavu ohrožení republiky byla k dispozici data o tom, kolik máme bojeschopných občanů.

Jste pro, nebo proti? Ani mladí Češi se nemohou shodnout, zda je to dobře, či nikoli.